Jak začít s chovem - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 13.10.2021
Přejít na obsah

Jak začít s chovem

Info > Chov

Co je třeba:

  • seznámit se s chovatelskými předpisy (chovatelský řád, metodické listy)

  • být členem některé organizace chovatelů koček (seznam)
  • vlastnit chráněný název chovatelské stanice
  • při pochybnostech např. o vhodnosti zvolených krycích partnerů využít služeb poradců chovu
  • včas si promyslet a vyřešit případné podmínky krytí - nejlépe smlouvou
  • do 8 týdnů věku koťat odeslat kompletně a čitelně vyplněný krycí list
Žádost o zřízení CHS - přiznání chráněného názvu - obsahuje pokyny, kterými je třeba se řídit, aby byla žádost co nejrychleji úspěšně vyřízena. Doporučuje se vyplnit všech 6 návrhů, aby - nevyhovuje-li některý z nich, mohl být použit další v pořadí. Na webu FIFe je přístupná databáze, kde lze předběžně ověřit, zda požadovaný název již není obsazen. Tajemnice FIFe pro správu CHS vyřazuje i názvy značně podobné, aby se co nejvíce zamezilo zaměnitelnosti názvů, její rozhodnutí je konečné.

V názvu CHS není povoleno použít název nebo část názvu jakéhokoliv plemene (např. coon, rag, british apod.) a výraz pro chovatelskou stanici v jakémkoliv jazyce (např. cattery). Název smí mít max. 15 znaků (včetně mezer).
 

Platba se provádí podle pokynu na formuláři, je splatná předem a
kopie platby se přikládá k žádosti.Krycí list je třeba vyplnit čitelně, jména rodičů psát tak, jak jsou uvedena na jejich rodokmenu, u registračního čísla uvádět i zkratku plemenné knihy, tj. LO nebo RX. Jména koťat ve vrhu začínají stejným písmenem, nesmí být delší než 19 znaků (včetně mezer), uvádějí se odděleně pro kocoury a kočky. Jména dalšího vrhu v CHS (jakékoli kočky) začínají od následujícího písmene abecedy.


V případě prvního krytí se krycí list doplňuje povinnými přílohami:

- kopií PP
- veterinárním potvrzením, že kočka nemá kýlu / kocour nemá kýlu a varlata fyziologické velikosti má sestouplá v šourku
- potvrzením o povinném zdravotním testu - platí pro specifická plemena (metodický list) / zbarvení (bílá zvířata všech plemen - sluchové vyšetření / BAER test)

všechna chovná zvířata (tj. rodiče koťat) musí být čipována

©SCHK 2021
Návrat na obsah