Import - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 22.11.2020
Přejít na obsah

Import

Info > Chov

Import (přeregistrace)

Importem se rozumí zaregistrování jakékoli kočky, která pochází z jiné chovatelské asociace/organizace/klubu, tzn. nejen ze zahraničí, ale i z ČR, do plemenné knihy ČSCH SCHK.

K registraci je třeba zaslat poštou plemenné knize originál (nikoli kopii) rodokmenu, v případě, že organizace, která PP vystavila, používá tzv. transfer, pak i jeho kopii. (V rámci FIFe od 1.1.2015 se transfer vystavuje pouze na vyžádání při exportu). Zaslaný PP je zkontrolován, zda odpovídá registračním pravidlům FIFe - viz Chovatelský a registrační řád FIFe, v případě nesrovnalostí je jeho majitel požádán o nápravu, jinak je do PP zapsáno registrační číslo (CZ)ČSCH LO nebo RX ... a původní PP je vrácen majiteli. Při každém dalším kontaktu s PK (žádost o vystavení PP (KL), přiznání titulu apod.) nebo při přihlašování na výstavu, se užívá toto číslo.
Registrují se pouze kočky, které patří členům některé ZO, v žádosti o registraci se členství uvádí. O registraci je třeba požádat co nejdříve, nejpozději do 8 týdnů po dovozu. Registrace je zpoplatněna viz Metodický list

©SCHK 2020
Návrat na obsah