Sdružení chovatelů koček - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace:
11.1.2020
Přejít na obsah

Přejeme příjemně prožité Vánoce a do roku 2020 jen zdraví, štěstí a pohodu

Všechny požadavky a dotazy ohledně služeb Plemenné knihy zasílejte, prosím, výhradně na adresu [email protected]

Plemenná kniha je pro osobní návštěvy uzavřena.
Své požadavky zasílejte poštou nebo emailem.
PK bude otevřena ve středu 10.9. od 12 do 16 hod., ve čtvrtek 11.9. uzavřena.Z důvodu nemoci pracovnice zůstává Plemenná kniha pro osobní návštěvy i nadále uzavřena.
Své požadavky zasílejte poštou nebo emailem.

Sdružení chovatelů koček (SCHK)

je
název chovatelské sekce Českého svazu chovatelů (ČSCH),
která sdružuje chovatele ušlechtilých (čistokrevných) i domácích koček.

ČSCH je členem mezinárodní organizace chovatelů koček FIFe.

Podle Stanov
ČSCH a Organizačního řádu SCHK je nejvyšším odborným orgánem
pro řízení chovatelství koček Ústřední odborná komise (tzv. Předsednictvo),
pracovními
orgány jsou odborné komise.

Sdružení chovatelů koček je tvořeno specializovanými organizacemi,
jejichž delegáti se jednou ročně scházejí na Ústřední konferenci (plénu).


Členové SCHK se řídí Etickým kodexem, chovatelskými a výstavními předpisy.
Přihláška do ČSCH SCHK
        (zašlete přímo zvolené ZO)
       Přestupní lístek do jiné ZO

         Žádost o členství - žadatel ze zahraničí

       (pouze pro výbory ZO)
      


Návrat na obsah